Conversatie beginnen

Het bewaren van projectbestanden

Desktop software

Alle projecten worden lokaal (op de computer) opgeslagen en zolang gewenst bewaard.  

Na het bestellen van een project wordt het project naar ons verzonden zodat de bestelling in productie kan worden genomen.

De bestanden van geplaatste bestellingen worden tenminste één jaar bewaard. Gedurende deze periode kan een bestelling nogmaals worden geplaatst door in te loggen op deze pagina, zonder daarbij het project opnieuw te hoeven verzenden.

Het is aan te raden zelf te zorgen voor een back-up van de projectbestanden.


Online

De bestanden (geuploade foto's) worden op de server(s) van Fotoboeken.nl opgeslagen. Deze opslag is bedoeld om gebruikers in de gelegenheid te stellen een fotoproduct te kunnen samenstellen. De online opslag van bestanden kan niet worden gezien als (cloud)opslag of backup. De bestanden worden dan ook voor beperkte tijd bewaard. Uitleg over dit beleid onderstaand.

  • Gastprojecten - Projecten gestart als Gast (gebruikers zonder account) kunnen alleen worden opgeslagen en besteld na het aanmaken van een account. Maakt de gebruiker geen account, wordt het project (inclusief alle bestanden) na 14 dagen automatisch verwijderd.
  • Niet opgeslagen projecten - Projecten gestart door geregistreerde gebruikers, maar gedurende één jaar niet onder eigen projectnaam opgeslagen, worden automatisch geselecteerd voor verwijdering. Deze projecten worden weergegeven als Geen titel / Untitled [datum] dan wel Fotoboeken.nl. De gebruiker ontvangt notificatie per e-mail en kan de verwijdering gedurende de aangegeven periode (30 dagen) voorkomen door in te loggen op de website en het het project te openen, bewerken en / of bestellen. Wordt deze actie gedurende de aangegeven periode niet uitgevoerd zal het project (inclusief alle bestanden) worden verwijderd.
  • Inactieve / niet bestelde projecten - Opgeslagen projecten welke gedurende één jaar niet zijn geopend en niet zijn besteld, worden automatisch geselecteerd voor verwijdering. De gebruiker ontvangt notificatie per e-mail en kan de verwijdering gedurende de aangegeven periode (30 dagen) voorkomen door in te loggen op de website en het het project te openen, bewerken en / of bestellen. Wordt deze actie gedurende de aangegeven periode niet uitgevoerd zal het project (inclusief alle bestanden) worden verwijderd.
  • Ongebruikte bestanden - Bestanden die zijn geupload maar binnen één jaar niet in een project gebruikt, worden automatisch verwijderd.
  • Bestelde projecten - Projecten waarvan een bestelling is geplaatst worden na één jaar geselecteerd voor verwijdering. De gebruiker ontvangt hiervan notificatie per e-mail en kan de verwijdering gedurende de aangegeven periode (30 dagen) voorkomen door in te loggen op de website en het project te dupliceren (het originele project wordt verwijderd, het duplicaat is vervolgens beschikbaar).

Na het bestellen van een project worden de productiebestanden samengesteld zodat de bestelling in productie kan worden genomen.

De bestanden van geplaatste bestellingen worden tenminste één jaar bewaard. Gedurende deze periode kan een bestelling nogmaals worden geplaatst door in te loggen op deze pagina, zonder daarbij het project opnieuw te hoeven verzenden. Na deze periode kan worden ingelogd om een project te openen, aan te passen en bestellen.

Let op: zoals aangegeven op de pagina met aanvullingen op onze Algemene Voorwaarden (onder Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid) is de gebruiker te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de bestanden en gebruikte teksten. Fotoboeken.nl kan hier op dit vlak geen enkele aansprakelijkheid voor aanvaarden.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee