Conversatie beginnen

Wisselen naar een ander product

Ben je een product aan het maken maar wil je wisselen van formaat (bijvoorbeeld A4 in plaats van A5) of type product (bijvoorbeeld wel / geen platliggend papier)? Volg onderstaande instructies.


Desktop software

Klik op het icoon Wijzig product om een venster te openen met producten waartussen je kunt wisselen.

In het venster Wijzig product..., klik één keer op het gewenste product. Klik op Verschil.

De melding Let op... geeft aan dat het laden van het aangepaste product is geslaagd. Klik op OK.


Online

Klik in het menu bovenaan op Verander product.

In het venster Verander product, klik één keer op het gewenste product. Klik op Veranderen.

De melding Informatie geeft aan dat het laden van het aangepaste product is geslaagd. Klik op Ok (✓).

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee